Kontakt
 
 
Color Management - Część 4

Systemy sterowania reprodukcją barw. Przestrzenie CIERGB i CIEXYZ.


Color Management - Część 3

Systemy sterowania reprodukcją barw. Przestrzenie trójchromatyczne.


Color Management - Część 2

Systemy sterowania reprodukcją barw. Podstawy barwometrii.


Liczba atykułów na stronie: 4
Zobacz listę
Liczba szkoleń na stronie: 6
Zobacz listę
Materiały


Color Management - Część 1
Artykuł w formie pliku PDF

CM1_Gamma.xls
Plik dla uczestników szkolenia "Color Management - Podstawy"

CM1_GreyStripRGB.ps
Plik dla uczestników szkolenia "Color Management - Podstawy"

Teoria barwy - Ćwiczenie 1
Zestaw plików do ćwiczenia "Charakterystyka gradacyjna monitora"

Teoria barwy - Ćwiczenie 2
Zestaw plików do ćwiczenia "Programowanie charakterystyki gradacyjnej odbitki"

Teoria barwy - Ćwiczenie 3
Zestaw plików do ćwiczenia "Dwupolowe jednoczesne zrównywanie barw"

Teoria barwy - Ćwiczenie 4
Zestaw plików do ćwiczenia "Wyznaczanie składowych CIEXYZ"

Teoria barwy - Ćwiczenie 5
Zestaw plików do ćwiczenia "Poprawne widzenie barw"

Teoria barwy - Ćwiczenie 6
Zestaw plików do ćwiczenia "Metameryzm"

Teoria barwy - Ćwiczenia: 7, 8 i 9
Zestaw plików do ćwiczeń dotyczących pomiarów densytometrycznych w świetle odbitym

Teoria barwy - Ćwiczenie 10
Zestaw plików do ćwiczenia: "Temperatura barwowa źródeł światła". Ćwiczenie dla wszystkich zespołów

Teoria barwy - Temperatura barwowa - dane numeryczne
Dane numeryczne do wyznaczania temperatury barwowej najbliższej źródeł światła

Teoria barwy - Przykładowe pytania
Przykłady pytań sprawdzających wiedzę z "Teorii barwy"