Available courses

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami teorii barwy, spektrofotometrii i kolorymetrii. Ponadto słuchacze poznają parametry pomiarów spektrofotometrycznych, kolorymetrycznych i densytometrycznych stosowanych podczas instrumentalnej kontroli jakości w przemyśle poligraficznym. Studenci zapoznają się równiez z podstawowymi technikami kalibracji etapów technologicznych w przemyśle poligraficznym. Słuchacze po ukonczeniu przedmiotu powinni być zaznajomieni z właściwosciami kolorymetrycznymi i umieć w należyty sposób je interpretować i stosować.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami teorii barwy, spektrofotometrii i kolorymetrii. Ponadto słuchacze poznają parametry pomiarów spektrofotometrycznych, kolorymetrycznych i densytometrycznych stosowanych podczas instrumentalnej kontroli jakości w przemyśle poligraficznym. Studenci zapoznają się równiez z podstawowymi technikami kalibracji etapów technologicznych w przemyśle poligraficznym. Słuchacze po ukonczeniu przedmiotu powinni być zaznajomieni z właściwosciami kolorymetrycznymi i umieć w należyty sposób je interpretować i stosować.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami teorii barwy, spektrofotometrii i kolorymetrii. Ponadto słuchacze poznają parametry pomiarów spektrofotometrycznych, kolorymetrycznych i densytometrycznych stosowanych podczas instrumentalnej kontroli jakości w przemyśle poligraficznym. Studenci zapoznają się równiez z podstawowymi technikami kalibracji etapów technologicznych w przemyśle poligraficznym. Słuchacze po ukonczeniu przedmiotu powinni być zaznajomieni z właściwosciami kolorymetrycznymi i umieć w należyty sposób je interpretować i stosować.